Kontakty

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu Belles Robes:

ERE s.r.o. 

Kamenín 432, 943 57

Korešpondenčná adresa:

Továrenská 1, 943 03 Štúrovo 

E-mail: bellesrobe84@gmail.com

Tel.kontakt: +421 905 343 654

IČO: 35 893 923

DIČ: 2021860852

IČ DPH: SK2021860852

Bankové spojenie: SK 17 0900 0000 0051 2725 2857 (Slovenská sporiteľňa)

BIC/SWIFT: GIBASKBX

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka 32512/B

 Kontaktná osoba:

        Anita Családiová - majiteľka firmy